RUSZYŁY ZAPISY NA TURNIEJ SZACHOWY „WRZEŚNIA CUP”

0
67

30 marca odbędzie się Turniej Szachowy „Września Cup”. Zapisy na zawody przyjmowane są do 24 marca.

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
WRZEŚNIA CUP 2019
Września, 30 marca 2019 r. (sobota)

1.Cel turnieju
– popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim
– integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim
– stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
– podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator, partnerzy
– Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie
– UKS Wrzesińska Akademia Szachowa
– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni

3.Patronat Honorowy
– Poseł na Sejm RP Bartosz Józwiak

4.Termin i miejsca zawodów
– 30 marca 2018 r. (sobota)
– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, ul. Słowackiego 41.

Wstępny program minutowy:
9.00 – 9.40 weryfikacja zawodników
9.40 – 10.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
10.00 – 13.30 rywalizacja: rundy I – VII
14.00 dekoracja zwycięzców, zakończenie

5.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
– w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
– opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież do lat 18 (zawodnicy urodzeni w 2001 r. i młodsi): 15 zł, pozostali: 25 zł.
– zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 24 marca włącznie (do tego dnia należy również opłacić wpisowe)
– limit uczestników ustala się na: 80 osób.
– wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl 
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

6.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

7.Nagrody
OPEN
Miejsce I – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce II – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce III – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce IV – nagroda rzeczowa,
Miejsce V – nagroda rzeczowa.
Najlepsza dziewczynka w kategorii do lat 8, 10, 13 – nagrody rzeczowe.
Najlepszy chłopiec w kategorii do lat 8, 10, 13 – nagrody rzeczowe.
Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii.
8.Informacje dodatkowe
– organizator zapewnia skromny poczęstunek dla uczestników
– organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa 
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
– uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników
– WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
we własnym zakresie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Września