MAJÓWKA NA GRODZIE W GRZYBOWIE

0
473

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie zaprasza na szereg atrakcji podczas długiego weekendu majowego.

Gród w Grzybowie to przede wszystkim naturalna plenerowa ekspozycja wczesnośredniowiecznego grodu z zaaranżowaną zagrodą historyczną. Stwarza to doskonały pretekst do prowadzenia działań edukacyjnych siłami pracowników muzeum oraz we współpracy z odtwórcami. W zaaranżowanej przestrzeni grodu staje się możliwe prezentowanie zarówno zajęć domowych, jak i życia codziennego, a także inscenizowanie obrzędów i widowisk. Prezentacje, odtwórstwo w autentycznej historycznej przestrzeni staje się bardziej wiarygodne a historia jest znacznie lepiej odbierana. W dniach 1-3 maja w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA” zapraszamy na piknik edukacyjny połączony z grami terenowymi.

1 majaŚcieżki Edukacji Ekologicznej Grodu w Grzybowie

Każdy przybywający na gród będzie miał możliwość odkrycia, poznania i przejścia ścieżką przyrodniczą, nowo powstałą w roku 2015. Każdy też może brać udział w zajęciach i konkursach o przyrodzie dawnej i współczesnej. Na uczestników czekają materiały promocyjne, książki o przyrodzie Grodu w Grzybowie, Grzybowski Kalendarz Przyrody i niespodzianki?

2 majaDzień Flagi

Przygotowano grę terenową „Barwy Rzeczpospolitej”

3 maja – Dzień Godła

Przygotowano zabawy edukacyjne pod wspólnym hasłem – poznajemy nasze godło.

o godz. 12:00 zostaną ogłoszone wyniki Konkursu „Godło mnie inspiruje”

Przez wszystkie dni majówki realizowany będzie edukacyjny projekt GAMA – Grzybowskiej Akademii Małego Archeologa, gdzie dzieci poprzez zabawę będą poznawały pracę archeologa, zabytki i ich historię. Prowadzone będą warsztaty, a dla najmłodszych przygotowany zostanie wykop archeologiczny, w którym będą prowadziły poszukiwania zabytków i uczyły się dokumentacji wykopaliskowej. Odtwórcy historyczni ze Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA” przez trzy dni będą mieszkańcami zagrody historycznej gdzie każdy przybywający na gród będzie miał możliwość nie tylko obejrzenia ludzi w tradycyjnych strojach, przy tradycyjnych zajęciach, ale będzie mógł samemu spróbować pracy dawnych rzemieślników i pobyć w warunkach z minionej epoki. W pawilonie muzealnym można będzie wraz z przewodnikiem, zobaczyć stałą wystawę archeologiczną p.t. „Gród Grzybowo – między plemieniem a państwem”, będącą rekonstrukcją stanowiska archeologicznego, jakim jest fortyfikacja wałów grodu. W sali wystaw czasowych można będzie zobaczyć prezentuję publikacj naukowych, eseistykę historyczną i beletrystykę – „Czytajmy Historię! Wszystko? o Mieszku, Piastach i Słowianach, przygotowaną wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną we Wrześni.

Zapraszamy wszystkich. Bilet wstępu 5 zł (normalny), 3 zł (ulgowy), dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

Źródło, plakat: Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie