PRZED NAMI JUBILEUSZOWA EDYCJA MARATONU TURYSTYCZNEGO

0
218

26 czerwca odbędzie się X edycja Maratonu Turystycznego „Nad Wartą Ziemi Wrzesińskiej”.

UCZESTNICTWO:
W maratonie startują ekipy dwuosobowe. W przypadku, gdy jeden z uczestników nie ma ukończonych 18 lat, druga osoba z zespołu musi być pełnoletnia. Wszyscy uczestnicy poniżej 18 lat muszą dostarczyć organizatorom zgodę opiekunów prawnych – zgodnie ze wzorem załączonym do regulaminu. O kwalifikacji uczestników decyduje wpis na listę zgłoszeniową. Liczba startujących jest ograniczona.

ZASADY:
Maraton Turystyczny składa się z etapów: rowerowy (x 2), kajakowy, pieszy.
Trasa krótsza liczyć będzie ok. 80 km, trasa dłuższa ok. 100 km (istnieje możliwość wytyczenia krótszej trasy przez zawodników – wymagany kontakt z organizatorem)
Szczegółowe informacje dotyczące trasy uczestnicy otrzymają w dniu imprezy.
Start trasy długiej godz. 7.00 (parking obok LIDLA, ul.Kościuszki, Września)
Start trasy krótkiej godz. 8.00 (parking obok LIDLA, ul.Kościuszki, Września)
Organizator ma prawo wyznaczyć kilka punktów kontrolnych (wraz z zadaniami do wykonania).
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać zapięcie rowerowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości trasy.

Zespół wypełnia kartę obserwacji, którą otrzyma na starcie maratonu. Drużyna wycofująca sięz maratonu ma obowiązek powiadomić o rezygnacji organizatorów.

BEZPIECZEŃSTWO:
Obowiązują przepisy ruchu drogowego i zachowania się na jednostkach pływających. Każdy
z uczestników musi mieć na rzece założony i zapięty kapok. Uczestnik jest świadomy stanu swojego zdrowia i bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecany jest udział w maratonie  w kamizelkach odblaskowych.

NAGRODY:
Zwycięzcą Maratonu zostaje uczestnik, który nie przekroczy limitu czasu na poszczególnych etapach, dotrze do mety przed godziną 17.30 i dostarczy prawidłowo wypełnioną kartę obserwacji. Zwycięzcy otrzymają medal ukończenia maratonu.

WPISOWE:

30 złotych od ucznia, studenta (po okazaniu legitymacji w Starostwie Powiatowym),
40 złotych od pozostałych osób. Wpisowe nie podlega zwrotowi!

Stowarzyszenie „Promyk”
ul. Chopina 9
62-300 Września
Nr konta: 04 9681 0002 0021 6531 0018 8323
Tytułem: Maraton Turystyczny + imiona i nazwiska uczestników

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
– kajaki z wiosłami,
– kamizelki ratunkowe,
– transport kajaków
– ciepły posiłek na mecie maratonu,
– udział w konkursie z nagrodami,
– mapkę z trasą maratonu,
– kartę obserwacji,
– opiekę medyczną,
– dyżur ratowników wodnych

WYPADKI LOSOWE:
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, impreza może zostać przesunięta na inny termin lub odwołana.

KONTAKT:
Starostwo Powiatowe we Wrześni
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
ul. Chopina 10
62-300 Września
tel. 61 640 44 72 (I piętro, pok.104)

SPORY ZWIĄZANE Z ZAPISAMI REGULAMINU ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !!!