PRZED NAMI NIEDZIELA NA GRODZIE W GRZYBOWIE

0
395

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie zaprasza na spotkanie 2 października pt. „Niedziela na Grodzie”

Gród w Grzybowie powstał w latach 20. – 30. X wieku, a jego budowniczowie należeli do rodu Piastów. Z tego rodu wywodzi się dynastia, która doprowadziła do powstania państwa polskiego i jako pierwsza przez kilka stuleci sprawowała rządy w tym państwie. Gród w Grzybowie był jednym z ważniejszych miejsc w życiu Piastów.

Współcześnie grzybowskie grodzisko leży na turystycznym szlaku znanym jako Szlak Piastowski. I właśnie w najbliższą niedzielę (2 października) na grodzie będzie można zobaczyć odtwórców i zapoznać się z dziejami grodu, historią badań, zobaczyć prezentowane wystawy.

W ramach weekendu na Szlaku Piastowskim na całej trasie Szlaku od piątku do niedzieli będzie można uczestniczyć w wydarzeniach zorganizowanych z inspiracji Koordynatora Szlaku Piastowskiego.

Na Grzybowskim grodzie zamieszkają rekonstruktorzy prezentując rzemiosła, które w czasach Piastowskich należały do najważniejszych. Rzemieślnicy zamieszkają w Grzybowskiej zagrodzie, a też w przywiezionych namiotach. Odwiedzający gród będą mogli zobaczyć fragmenty z życia mieszkańców grodu, mieszkańców którzy żyli w tym miejscu przeszło 1000 lat temu.

Grupa Rekonstrukcji Historycznych Aurea Tempora zaprezentuje rzemiosła związane z wytwarzaniem tkanin. Wełna i len były podstawowymi surowcami z których wyrabiano tkaniny, a z nich szyto ubrani. Bardzo często tkaniny były farbowane. Jak wyrabiano surowiec do tkania, jak wyglądał warsztat tkacki i co wykorzystywano do farbowania będzie się można dowiedzieć w niedzielę.

Ale, w zagrodzie grzybowskiej, zobaczymy też inscenizacje przygotowane przez członków grupy Aurea Tempora. Będą to żywe sceny z przeszłości grodu.

Członkowie stowarzyszenia Krąg Szarego Żurawia zajmują się garncarstwem. W czasach piastowskich naczynia gliniane były często wymieniane, łatwo się tłukły. Garncarze byli niezbędni w każdym grodzie, w wielu osadach. Jak wykonywano naczynia, jak je przygotowywano do wypału i sam wypał również będzie można zobaczyć w niedzielę.

A członkowie grupy historycznej Lelum Polelum zaprezentują narzędzia i sposób wykonywania ozdób z brązu.

Podczas badań archeologicznych na grodzie znaleziono obiekt-chatę, która pełniła funkcję kuźni. Udało się postawić kuźnię na grodzie i w najbliższą niedzielę będzie można zobaczyć pracującego w niej kowala.

Jednym z ciekawszych i rzadkich znalezisk z badań wykopaliskowych grodu są rogowe groty strzał. Bez wątpienia znaczy to, że tysiąc lat temu łucznicy stanowili ważną część społeczności grzybowskiego grodu. W niedzielę członkowie Klubu Łuczniczego Siemowit nawiązując do 1000-letniej tradycji łuczników z Grzybowa zaprezentują swoje umiejętności strzeleckie. Będzie można samemu spróbować trafić do przygotowanych celów i zapoznać się ze sposobem strzelania z łuki i z jego budową.

Pracownicy Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie będą oprowadzać po grodzie, będą opowiadać o dziejach grodu, zaprezentują wystawy, oraz obecnych na grodzie odtwórców.

Zapraszamy w niedzielę – 2 października do Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie Oddziału MPP na Lednicy.

Prezentacje i oprowadzanie przygotowane w godzinach: 12.oo; 14.oo; 16.oo

Źródło: Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie