INTERWENCJA STRAŻY MIEJSKIEJ

0
131

Strażnicy miejscy w ostatnim czasie interweniowali w sprawie braku zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym na skrzyżowaniu drogi K-92 z drogą w kierunku Bierzglina.

Po interwencji miejsce to zostało odpowiednio zabezpieczone.
Strażnicy miejscy jednocześnie przypominają, że osoby prowadzące jakiekolwiek roboty drogowe mają prawny obowiązek je zabezpieczyć i oznakować, tak by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, ale i także osobom wykonującym te roboty. Oznaczenie robót powinno być dostrzegalne zarówno w dzień, jak i w nocy. Powyższa interwencja została zakończona 150 zł. mandatem karnym.

Źródło, zdjęcie: Straż miejska we Wrześni