ODPRAWA ROCZNA POLICJANTÓW

0
211

W Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę wrzesińskich policjantów.

W odprawie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który podsumował dokonania naszych policjantów w roku 2016 i przedstawił priorytety działań na rok bieżący.

 W dniu dzisiejszym tj. 17 stycznia br. o godzinie 13:00 w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odbyła się odprawa roczna wrzesińskich policjantów. Na odprawie obecny był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka.

Z zaproszonych gości obecni byli także: Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny oraz Prokurator Rejonowy we Wrześni Krzysztof Helik. Natomiast z ramienia wrzesińskiego garnizonu Komendant Powiatowy Policji we Wrześni mł. insp Mariusz Łozowiecki, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni mł. insp. Jacek Pruchniak, naczelnicy poszczególnych wydziałów, kierownicy posterunków oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni wrzesińskiej Policji.

Efekty pracy za rok 2016 zostały omówione kolejno przez Naczelników Wydziału Kryminalnego podinsp. Mariusza Łuczaka, Wydziału Prewencji podinsp. Andrzeja Bonalskiego oraz Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Pawła Marciniaka. Natomiast Komendant Powiatowy Policji we Wrześni mł. insp. Mariusz Łozowiecki przedstawił sytuację kadrową i logistyczną naszej jednostki, ponadto podziękował władzom samorządowym za wsparcie i pomoc finansową, w szczególności przy realizacji przedsięwzięć mających wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa oraz współfinansowanie zakupu radiowozów i sprzętu pomocniczego.

W dalszej części narady głos zabrali Starosta Wrzesiński, Burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Prokurator Rejonowy. Pod koniec spotkania głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który podsumował wyniki pracy wrzesińskiej policji w roku 2016, przedstawiając jednocześnie priorytety działań na rok bieżący.

Źródło, zdjęcie: KPP we Wrześni