PODSUMOWANIE PROJEKTU „KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ’

0
86

Od 20 września 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa działa na terenie województwa wielkopolskiego. Program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie, mające służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. W powiecie wrzesińskim do końca 2016 roku zanotowano 258 zgłoszeń od obywateli dot. zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci po sprawdzeniu zgłaszanych problemów potwierdzili zasadność 33 przypadków.

„Mapa” jest dostępna w Geoportal.pl. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, mógł z niej skorzystać każdy obywatel. Pozwala zaznaczyć na mapie miejsca zagrożone, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa, miejsca, na które policjanci powinni zwrócić uwagę i interweniować.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie:,rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Każda taka informacja, zostanie zweryfikowana. Policjanci mają określony czas na sprawdzenie miejsca i umieszczenie na mapie informacji zwrotnej, czy zagrożenie zostało potwierdzone.

W powiecie wrzesińskim do końca 2016 roku zanotowano 258 zgłoszeń o niepokojących obywateli przypadkach dot. zagrożeń bezpieczeństwa. Policjanci po sprawdzeniu zgłaszanych problemów potwierdzili zasadność 33 przypadków.

Mieszkańcy naszego powiatu najczęściej zgłaszali zagrożenia dotyczące wykroczeń drogowych tj: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, zła organizacja ruchu drogowego.

Źródło, zdjęcie: KPP we Wrześni