VW POZNAŃ PORZĄDKUJE TEREN WOKÓŁ FABRYKI W ANTONINKU

0
335

Przedstawiciele Volkswagen Poznań od kilku lat prowadzą dialog z mieszkańcami osiedla Zieliniec w sprawie rozbudowy zakładu i zmiany układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta.

Po trwających kilka lat rozmowach stronom udało się dojść do porozumienia, a poznańska fabryka odpowiedzialnie kontynuuje prace przygotowawcze pod przyszłą rozbudowę zakładu. 

Po trwających kilka lat rozmowach z mieszkańcami osiedla Zieliniec i Antoninek, Volkswagen Poznań przygotowuje się pod rozbudowę zakładu  Caddy/T w Antoninku. Aby zrobić miejsce pod przyszłą halę spawalni konieczne jest przeniesienie funkcjonującej dotychczas zakładowej oczyszczalni wód deszczowych w inne miejsce. Budowa nowej oczyszczalni jest kontynuacją działań podjętych przez fabrykę w 2012 związanych z regulacją rzeki Cybiny na odcinku pomiędzy Jeziorem Swarzędzkim i Maltańskim. Koszt tych prac wyniósł wówczas blisko
2 miliony złotych.  W ramach tamtej  inwestycji poprawiono m.in bezpieczeństwo pod mostami przy ul. Warszawskiej i linii kolejowej Warszawa-Kunowice oraz na terenach zalewowych, zmodernizowano został przepust wraz z drogą  w ciągu ulicy za Cybiną, wybudowano nowe, dodatkowe przelewy przez zapory czołowe na stawach w ciągu rzeki,  a także umocniono brzegi i wyloty kanalizacji deszczowej.
Co ciekawe z Cybiny wyłowiono ponad 7 ton odpadów. Znalazły się wśród nich m.in. opony, kanapa, czy też sprzęt AGD.

By przenieść oczyszczalnie wód deszczowych konieczna była wycinka 164 drzew oraz 9m2 krzewów znajdujących się na terenach należących do spółki położonych w rejonie ul. Warszawskiej, Jaromińskiej, Poziomkowej oraz Główieniec. Volkswagen Poznań otrzymał pozwolenie z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania na tę wycinkę pod koniec ubiegłego roku. Prace związane z usunięciem drzew oraz uporządkowaniem terenu zakończone zostały w styczniu.

Budowa oczyszczalni ścieków deszczowych wraz z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń i sieci elektrycznych we wskazanym obszarze będzie realizowana na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Poznania z listopada ubiegłego roku, która zatwierdzała projekt budowlany oraz udzieliła pozwolenia na budowę.

Źródło, zdjęcie: VW Poznań