ODPRAWA ROCZNA POLICJANTÓW (GALERIA)

0
316

W Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę wrzesińskich policjantów. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Pawłowski, który podsumował dokonania naszych policjantów w roku 2017 i przedstawił priorytety działań na rok bieżący.

W dniu 02 lutego br. o godzinie 9:00 w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odbyła się odprawa roczna wrzesińskich policjantów. Na odprawie obecny był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Pawłowski.

Z zaproszonych gości obecni byli także: Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny oraz Prokurator Rejonowy we Wrześni Krzysztof Helik. Natomiast wrzesiński garnizon reprezentowali Komendant Powiatowy Policji we Wrześni insp Mariusz Łozowiecki, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni mł. insp. Jacek Pruchniak, naczelnicy poszczególnych wydziałów, kierownicy posterunków oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni wrzesińskiej Policji.


Efekty pracy za rok 2017 zostały omówione kolejno przez Naczelników Wydziału Kryminalnego podinsp. Mariusza Łuczaka, Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Justynę Walińską oraz Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Pawła Marciniaka. Natomiast Komendant Powiatowy Policji we Wrześni insp. Mariusz Łozowiecki przedstawił sytuację kadrową i logistyczną naszej jednostki. Podziękował władzom samorządowym za wsparcie i pomoc finansową, w szczególności przy realizacji przedsięwzięć mających wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa oraz współfinansowanie zakupu radiowozów i sprzętu pomocniczego.

W dalszej części narady głos zabrali Starosta Wrzesiński, Burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Prokurator Rejonowy. Pod koniec spotkania wystąpił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Pawłowski, który podsumował wyniki pracy wrzesińskiej policji w roku 2017, przedstawiając jednocześnie kierunki działań na rok bieżący. Pokreślił, że jednym z głównych priorytetów jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wzmocnienie roli Dzielnicowego w środowisku lokalnym.

Źródło, zdjęcia: KPP we Wrześni

GALERIA: