TRWAJĄ ZAPISY NA POWIATOWY RAJD ROWEROWY

0
107

W sobotę 26 maja odbędzie się Powiatowy Rajd Rowerowy. Trwają zapisy na to wydarzenie.

W imprezie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia i uiści opłatę startową. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w maratonie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, natomiast osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udziałw maratonie tylko będąc pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Wszyscy uczestnicy startują na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Zgłoszenia będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym we Wrześni (ul.Chopina 10), Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej (pok.104) od 9 do 18 maja br. lub do wyczerpania limitu miejsc (200 osób).

Wpisowe wynosi 5 zł. W ramach wpisowego organizator zapewnia posiłek regeneracyjny na mecie.
Wpłat należy dokonywać w dniu zapisów.

Uczestnicy startują z parkingu przy firmie SITECH Sp. z o.o. (Białężyce 26) w grupach 15-osobowych. Obowiązuje zakaz wyprzedzania osoby, która będzie pilotowała grupę. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.


Organizatorzy nie zapewniają serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. W czasie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.


Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać Kartę Startową Uczestnika, którą otrzyma po zapisaniu się w Starostwie Powiatowym.

Trasa prowadzić będzie przez powiat wrzesiński i powiat średzki. Dystans rajdu: ok 30 km.

Start o godz. 11:00 na parkingu przy firmie Sitech Sp. z o.o. (Chocicza Mała 26), meta-zakończenie godz. 14.00 (parking przy firmie Sitech Sp. z o.o.).

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10 – Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, I piętro – pok. 104, tel. 61 640 44 72