SZKOLENIE POLICJANTÓW i PEDAGOGÓW Z NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

0
98

Dzielnicowi z całej Wielkopolski oraz pedagodzy z powiatu wrzesińskiego wzięli udział w szkoleniu na temat „Nowych substancji psychoaktywnych i klasycznych narkotyków”. Prowadzącym szkolenie był prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko oraz dr Leszek Roszczenko z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku.

We Wrzesińskim Ośrodku Kultury 7 września o godzinie 10:00 rozpoczęło się szkolenie w zakresie „Nowych substancji psychoaktywnych i klasycznych narkotyków”. Inicjatorami wykładu były Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Wrześni, Nekli, Miłosławia, Kołaczkowa, Pyzdr oraz Komendant Powiatowy Policji we Wrześni insp. Mariusz Łozowiecki.

Zaproszonych gości przywitała Zastępca Naczelnika Wydziały Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni podinsp. Justyna Walińska. Głównym prelegentem był prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko oraz dr Leszek Roszczenko z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku. Szkolenie zostało skierowane do pedagogów szkolnych z powiatu wrzesińskiego oraz do dzielnicowych z województwa wielkopolskiego.

Głównym celem szkolenia było przekazanie wiedzy w zakresie rozwoju nielegalnego rynku substancji zabronionych, zapoznanie z podstawowymi objawami zażywania nowych substancji psychoaktywnych oraz zaprezentowanie skutecznych modeli profilaktyki na poziomie lokalnym, środowiskowym oraz placówek oświatowych. Dodatkowo został zaprezentowany sposób postępowania z osobą, która może być pod wpływem nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy.

Dobór uczestników szkolenia nie był przypadkowy. To właśnie pedagodzy szkolni oraz policjanci  w swojej codziennej służbie mogą mieć do czynienia z osobą pod wpływem środków psychoaktywnych. Właściwe rozpoznanie objawów zażycia oraz skutecznie udzielona pomoc może uratować życie.