POLICJANCI ROZMAWIALI Z UCZNIAMI O DOPALACZACH (GALERIA)

0
80

Nekielscy policjanci przeprowadzili pogadankę w Zespole Szkół w Nekli w zakresie przeciwdziałania dopalaczom. W trakcie prelekcji została wykorzystana także walizka drug-box, która zawiera imitacje dopalaczy oraz środków odurzających.

W Zespole Szkół w Nekli dniu 19 września br. od godziny 17:00 odbyło się spotkanie na które zostali zaproszeni policjanci z Posterunku Policji w Nekli. W prelekcji udział wzięli rodzice uczniów uczęszczających do najstarszych klas.

Najważniejszym tematem spotkania było omówienie kwestii dotyczących i związanych z przeciwdziałaniem i walką z dopalaczami oraz różnego rodzaju używkami. Jest to bardzo ważny temat do zrealizowania na terenie szkół.

Omówienie takich trudnych tematów nie może zostać skierowane tylko do uczniów chodzących do szkół, zintegrowana edukacja powinna także dotyczyć rodziców. Wspólne działania przeciwko używkom dają pełny sukces.

W trakcie prelekcji została wykorzystana także walizka drug-box, która zawiera imitacje dopalaczy oraz środków odurzających. Oprócz tego znajdują się niej przyrządy oraz przedmioty, które mogą być związane z nadchodzącym problemem uzależniania.

GALERIA: