TRWAJĄ ZAPISY NA TURNIEJ „WIECZNY SZACH”

0
146
fot. Jacek Zieliński
24 listopada (sobota) odbędzie się II Turniej Szachowy „Wieczny Szach”. Turniej odbędzie się we Wrześni, w SSP 6 Września, ul. Słowackiego 41.
Jest to turniej OPEN, co oznacza, że swoich sił w turnieju może spróbować każdy bez względu na posiadane umiejętności.
ZAPISY TUTAJ:
Zapisy do 21 listopada włącznie.
Link do wydarzenia na facebook’u:

REGULAMIN TURNIEJU:
1.Cel turnieju
– popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim
– integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim
– stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
– podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży
2.Organizator, partnerzy
– Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie
– UKS Wrzesińska Akademia Szachowa
3.Patronat Honorowy
– Poseł na Sejm RP Bartosz Józwiak
4.Termin i miejsca zawodów
– 24 listopada 2018 r. (sobota)
– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, ul. Słowackiego 41.
Wstępny program minutowy:
8.45–9.00 weryfikacja zawodników
9.00–9.10 oficjalne rozpoczęcie zawodów
9.10–13.30 rywalizacja: rundy I -IX
13.30 dekoracja zwycięzców, zakończenie
5.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
– w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek-opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież do lat 18 (zawodnicy urodzeni w 2000 r. i młodsi): 15zł, pozostali: 25zł.
– zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 21 listopada włącznie
-limit uczestników ustala się na: 80 osób.
-wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
6.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund. Tempo gry: 10 minut dla zawodnika (P 10’) Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
7.Nagrody
OPEN
Miejsce I –nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce II –nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce III –nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce IV–nagroda rzeczowa,
Miejsce V –nagroda rzeczowa,
Miejsce VI –nagroda rzeczowa.
Najlepsza dziewczynka w kategori ido lat 8, 10, 12, 15–nagrody rzeczowe.
Najlepszy chłopiec w kategorii do lat 8, 10, 12, 15–nagrody rzeczowe.
Klasyfikacja dodatkowa: najlepszy zawodnik UKS Wrzesińska Akademia Szachowa –nagroda rzeczowa, dla pozostałych zawodników Wrzesińskiej Akademii Szachowej -upominki.
Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii.
8.Informacje dodatkowe
-organizator zapewnia skromny poczęstunek dla uczestników
-organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa
-organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
-WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie
II TURNIEJ SZACHOWY „WIECZNY SZACH” ZOSTAŁ DOFINANSOWANY W RAMACH PROJEKTU FUNDACJI TESCO „DECYDUJESZ –POMAGAMY”.
Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Września.