SKARB KIBICA LIGI HALOWEJ W KOŁACZKOWIE

0
447

Zapraszamy do przedsezonowej analizy drużyn uczestniczących w Gminnej Lidze Halowej w Kołaczkowie.

W niedzielę 25 listopada rozpocznie się kolejny sezon zmagań w Gminnej Lidze Halowej w Kołaczkowie. Liga ta ma swój specyficzny klimat – hala jest bardzo mała, linie praktycznie przy samej ścianie i drabinkach, a naprzeciw siebie po 5 nabuzowanych testosteronem chłopa. To zawsze gwarantuje spore emocje.

W tym roku do rozgrywek przystąpiło 9 drużyn, czyli o 2 mniej niż w poprzednim sezonie. Nastąpiły także spore zmiany w regulaminie rozgrywek tak by przypominały one bardziej futsalowe zasady gry. Przed przystąpieniem do meczu zachęcamy każdego zawodnika do zapoznania się z regulaminem, co na pewno oszczędzi sporo nerwów i nieporozumień.

Regulamin dostępny także poniżej:

R E G U L A M I N

Halowej Ligi Piłki Nożnej na sezon 2018/2019 drużyn 5-cio osobowych gminy Kołaczkowo

 

 • 1.

Organizator turnieju

 1. Organizatorami turnieju są:
 • Rada Gminna Z.LZS w Kołaczkowie
 • Gmina Kołaczkowo
 1. Najwyższym organem nadzorującym rozgrywki jest Prezydium R Gm. Z. LZS. Ponadto Prezydium bezpośrednio lub pośrednio:
 • opracowuje terminarz spotkań
 • weryfikuje wyniki spotkań
 • rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek
 • prowadzi ewidencje zawodników oraz statystykę rozgrywek

 

 • 2.

Termin i miejsce turnieju

 1. Termin: terminarz w załączeniu.
 2. a) Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 min po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów.
 3. b) Drużyna może w sezonie „oddać” tylko jedno spotkanie walkowerem za co drużyna zostanie ukarana karą finansową w wysokości 100 zł płatną na konto R. Gm. Z. LZS w terminie ustalonym (nie zapłacenie równa się z wykluczeniem).
 4. c) „Oddanie„ drugiego spotkania walkowerem w sezonie powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek.

W przypadku, gdy drużyna wycofana zostanie z rozgrywek do połowy turnieju (  meczy) to wszystkie mecze są uznane za nieważne a jeżeli po połowie    drużynie przeciwnej zostanie przyznany walkower w stosunku 3:0

 1. d) Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz.
 2. e) W szczególnych przypadkach drużynie przysługuje prawo zwrócenia się do Prezydium R. Gm. Z.LZS z wnioskiem o przełożenie spotkania, wniosek taki powinien wpłynąć 3 dni przed planowanym terminem meczu dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Prezydium R. Gm. Z. LZS może nakazać zespołom rozegrania spotkania w środku tygodnia.
 3. Zawody są przeprowadzane w sali sportowej w Kołaczkowie.
 • 3.

Zasady uczestnictwa w turnieju

 1. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek:
 2. a) Pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać:

Dokładną nazwę drużyny, adres, numer telefony kontaktowego, skład drużyny bez      ograniczenia ilościowego zawodników, w tym 4 osoby mogą być z poza terenu gminy, dotyczy drużyn z Gminy Kołaczkowo.

 1. b) Wpłacone wpisowe w wysokości 200 zł. Wpisowe podlega przepadkowi również
  z 2 pkt. 1 c)
 2. Zasady formalne:

a) Pisemne zgłoszenie zawodników powinno zawierać ich dokładne dane osobowe tj. imię i nazwisko, PESEL miejscowość w przypadku zawodnika niepełnoletniego (od 14 lat), numer dowodu osobistego ojca lub matki i pisemna zgoda na grę rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. b) Po rozpoczęciu rozgrywek niema dopisywania zawodników do zespołu, zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.
 2. c) Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny, w razie jakichkolwiek wątpliwości do gry w danym zespole. Kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości i zestawienia drużyny. Który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie swojej drużyny. Zawodnik nie posiadający dokumentu stwierdzającego jego tożsamość jest traktowany jako nie uprawniony do gry w tym meczu sprawę tę rozstrzygnie sędzia zawodów. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodników mogą być składane najpóźniej do końca pierwszej połowy spotkania u sędziego. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.
 3. d) Za zawodnika nie uprawnionego do gry, a wystawionego do składu ustala się walkower.
 • 4.

Zasady gry

 1. W rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej obowiązują przepisy PZPN dla piłki nożnej halowej. Mecze trwają 2 x 20 minut z 1 min. przerwą. Każdy zespół może dodatkowo skorzystać z 1 min. przerwy technicznej w całym spotkaniu.
 2. Drużyny rozgrywają spotkania w formie dwóch rund     systemem   „każdy z każdym”.
 3. Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, porażka – 0 pkt.

O kolejności miejsca w końcowej tabeli decyduje kolejno:

 • większa ilość zdobytych punktów,
 • bezpośrednie spotkanie, pomiędzy zainteresowanymi drużynami,( w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. „małą tabelę” uwzględniając tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami),

–       korzystniejsza różnica bramek,

 • większa ilość zdobytych bramek,
 • rzuty karne.
 1. strój sportowy – obowiązuje jednolity strój sportowy, obuwie (buty piłkarskie do

halowej piłki możnej z jasnym spodem, tenisówki, trampki). Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę.

 1. a) Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej są zobowiązani posiadać aktualne badanie lekarskie. Badanie lekarskie mogą być dostarczone na imiennej liście zbiorczej.
 2. b) Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej, drużyny dokonują we własnym zakresie.
 3. Spotkanie sędziuje jeden sędzia wyznaczony przez organizatora. W przypadku gdy wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia nie przybędzie o określonej godzinie na miejsce rozgrywek, wówczas zawody musi poprowadzić sędzia przygodny, czyli osoba w miarę neutralna i kompetentna, wybrana przez kapitanów obydwóch drużyn.

Kapitanowie drużyn w przypadku różnych kandydatur wybierają sędziego drogą

losowania.

 1. Zespoły, które w końcowej klasyfikacji zajmą miejsca I-III otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody (nagrody dotyczą drużyn z terenu gminy Kołaczkowo).
 2. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci żółtej i czerwonej kartki. Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody. Zawodnika, który opuścił boisko po otrzymaniu czerwonej kartki, uzupełnia następny zawodnik po 2 minutach lub po stracie bramki.

Zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia (czerwona kartka) automatycznie nie może brać udziału w najbliższym spotkaniu swojej drużyny.

Decyzją Prezydium R. Gm. Z.LZS w Kołaczkowie można dodatkowo ukarać zawodnika zakazem gry na więcej niż jedno spotkanie – za wybitnie nie sportowe zachowanie do wykluczenia włącznie.

Zawodnik po otrzymaniu 4, 7, 9 i kolejnej żółtej kartki w sezonie nie może brać udziału w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Obowiązek liczenia żółtych kartek spada na kierowniku drużyny.

 1. Jeżeli drużyna grająca w pięcioosobowym składzie przeciwko drużynie w czteroosobowym składzie zdobędzie bramkę, to drużyna w czteroosobowym składzie może uzupełnić swój skład o piątego zawodnika.
 2. Jeśli drużyna gra w pięcioosobowym składzie przeciwko drużynie w trzyosobowym składzie lub jeśli drużyna w czteroosobowym składzie gra przeciwko drużynie w trzyosobowym składzie i drużyna o większej liczbie zawodników zdobędzie bramkę, to drużyna licząca trzech zawodników może zwiększyć swoją liczebność tylko o jednego zawodnika.
 3. Jeżeli bramkę zdobywa drużyna grająca w składzie z mniejszą liczbą zawodników, to składy drużyn pozostają bez zmian.

 

 1. Organizatorzy zapewniają sobie prawo usunięcia zawodnika z rozgrywek w wypadku stwierdzenia udziału zawodnika w grze pod wpływem alkoholu lub czynnego znieważenia sędziego zawodów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe urazy, wypadki w czasie trwania rozgrywek a także za powstałe kradzieże
  w szatniach a także na ławkach rezerwowych.
 2. Drużyna biorąca klucze do szatni od gospodarza obiektu bierze odpowiedzialność za stan szatni po odbytym spotkaniu. Po zakończonym spotkaniu oddaje klucz gospodarzowi obiektu. W przypadku stwierdzenia dewastacji względnie nieporządku pozostawionego w szatni, za powstały stan ponosi odpowiedzialność drużyna, która szatnie użytkowała łącznie z kosztami ewentualnych napraw.
 3. Bramkarz:

– rozpoczyna grę ręką, gdy piłka wyjdzie za boisko;

– piłka musi wyjść za pole karne;

– jeżeli po wyjściu piłki bramkarz poda zawodnikowi z swojej drużyny w polu karnym; to z miejsca dotknięcia piłki jest wykonywany rzut wolny pośredni,

nie może trzymać piłki w rekach dłużej niż 5 sekund, jeżeli przekroczy czas rzut wolny pośredni z 6m.  na wprost bramki.
– piłka położona na ziemi po wyłapaniu strzału nie może być ponownie podniesiona
z ziemi, jeżeli to się zdarzy rzut wolny pośredni z miejsca w którym miało to miejsce
– nie może dostać dwóch podań od tego samego zawodnika, jeżeli tak się stanie rzut wolny pośredni z miejsca w którym bramkarz otrzyma drugie podanie- chyba ze podanie jest z połowy przeciwnika
– musi się wyróżniać innym kolorem bluzy, niż zawodnicy z pola i zawodnicy drużyny przeciwnej.
-nie może łapać piłki po podaniu zawodnika ze swojej drużyny(rzut wolny pośredni
z miejsca złapania piłki), chyba ze podanie jest z głowy, albo klatki piersiowej

12.Auty
-wykonujący ma 5 sekund od ustawienia piłki do wykonania autu jeżeli nie zmieści się w czasie, drużyna przeciwna przejmuje aut
-piłka stoi, jeżeli turla się, kula, jest w powietrzu podczas wykonywania, aut przejmuje drużyna przeciwna.
-piłka stoi na linii albo w bliskim odległości od niej
-jeżeli zawodnik drużyny nie wykonującej aut będzie przeszkadzał w wykonaniu autu np. stanie przed piłka, wyciągnie nogę, podejdzie po odsunięciu zostaje ukarany żółtą kartka. Jednak gdy będzie się cofał (nie przeszkadzając w inny sposób) nie zostanie ukarany kartka.
-podczas wykonywania aut zawodnik z drużyny przeciwnej  znajduje się w  odległości od miejsca wykonywania (4 metry),

 1. Rzut wolny pośredni
  -przyznawany za przeklinanie z miejsca w którym stoi zawodnik
  -za nakładkę
  -mur stoi w odległości 5 metrów
  -jeżeli wykonywany w polu karnym to tylko i wyłącznie na gwizdek
  -nie można bezpośrednio z niego strzelić bramki
 2. Rzut wolny bezpośredni
  -można z niego bezpośrednio strzelić bramkę
  -po zagraniu piłki ręką
  -po faulu
  -zawodnicy drużyny przeciwnej w odległości 5 metrów, jeżeli mur po ustawieniu przez sędziego przesunie się do przodu to zawodnik/icy karany/i żółtą kartką/ami
 3. Karny
  -wykonywany z 7 metrów
  -bramkarz stoi na linii
  -na gwizdek
  – strzelający nie może się zatrzymać
 4. Przeklinanie
  -notorycznie przeklinający otrzymuje żółtą kartkę (sędzia może tez upomnieć zawodnika, jednak kolejne upomnienie jest już karane kartką)
 5. Wślizgi

-nie mogą być robione w bliskiej odległości od zawodnika drużyny przeciwnej
-mogą być ukarane żółta lub czerwona kartka

 1. W trakcie meczu będą liczone faule. Przy 6 przewinieniach będzie wykonywany rzut karny przedłużony (9 m) i za każdy następny. Faule z pierwszej połowy meczu nie przechodzą na drugą połowę. Liczenie fauli uzależnione jest od strony technicznej.
 2. Ławka rezerwowych
  -zawodnicy zmieniają się tylko przy swoich ławkach zmiana w niedozwolonym miejscu karana żółtą kartką
  -zawodnik najpierw musi zejść żeby inny mógł wejść (nieprzestrzeganie może być karane)
  -zawodnik z ławki może być ukarany kartkami, ale ukarany czerwona kartka nie sprawia osłabienia drużyny na 2 minuty
 3. Zawodnicy
  -Obowiązuje gra w jasnym, czystym obuwiu,
  -wszystkie kolczyki, obrączki mają być zdjęte albo osłonięte taśmą. Natomiast bransoletki, łańcuszki jeżeli są z srebra, złota itp. maja być zdjęte.
  -zawodnik grający z Stabilizatorem biodra lub wyższych części zobowiązany jest        zgłosić to sędziemu.
  -zawodnicy wchodzą na boisko z koszulkami włożonymi w spodenki,
  -kapitan najlepiej jakby się wyróżniał -zobowiązany jest po meczu napisać strzelców
  i tych co dostali kartki,
  -każdego obowiązuje kultura osobista,
  -każdy grający na boisku ma mieć założone ochraniacze,
  -za straszenie innego zawodnika (żółta kartka),-20 minut połowa
  – czas zatrzymuje się na gestykulacje sędziego,
  -drużyna może prosić o czas gdy jest stały fragment gry albo piłka wyjdzie poza boisko i nie została jeszcze wznowiona,
  -bramka strzelona równo z syreną końcową nie liczy się ,
 4. Sędzia i gwizdek
  -gra się do gwizdka,
  -symulowanie będzie karane kartkami,
  -sędzia interpretuje sytuacje na boisku i to on decyduje,
  -niekulturalne zwracanie się do sędziego będzie karane,
  -zawodnik może szybko wznowić grę jeżeli np. rzut wolny jeżeli nikt nie leży na boisku,
  -jeżeli sędzia daję jakiemuś zawodnikowi kartkę to zawsze grę wznawiamy na gwizdek,
 5. Urazy
  -zawodnik u którego leci krew czy to z małego palca czy z łuku brwiowego nie może przebywać na boisku,
 6. Fair play
  -gra ma być toczona w duchu Fair play,
  -jest jeden sędzia więc jeżeli piłka wyjdzie to najlepiej się przyznać,
  -grajmy i traktujmy innych tak jak sami chcemy grać i być traktowani,
 7. Inne sprawy nie ujęte w regulaminie należą do interpretacji organizatorów turnieju.

Terminarz I rundy rozgrywek:

Harmonogram I RUNDY
HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ SEZON 2018/2019
Niedziela 25.11.2018 r.            godz. Wyniki
LZS Sokolniki Budziłowo 10:00
OLD BOYS Spółka Bieganowo 10:50
Ferma Szafarek Zieliniec MANHATTAN TEAM 11:40
TW Kołaczkowo For Link Kołaczkowo 9:10
Dawka Mocy
Niedziela  02.12.2018 r.            godz. Wyniki
Spółka Bieganowo Dawka Mocy 10:00
OLD BOYS Budziłowo 10:50
LZS Sokolniki For Link Kołaczkowo 11:40
TW Kołaczkowo Ferma Szafarek Zieliniec 12:30
MANHATTAN TEAM
Niedziela 09.12.2018 r.            godz. Wyniki
Spółka Bieganowo LZS Sokolniki 10:00
Dawka Mocy OLD BOYS 10:50
MANHATTAN TEAM For Link Kołaczkowo 11:40
TW Kołaczkowo Budziłowo 12:30
Ferma Szafarek Zieliniec
Niedziela 16.12.2018 r.            godz. Wyniki
Dawka Mocy LZS Sokolniki 10:00
Spółka Bieganowo TW Kołaczkowo 10:50
MANHATTAN TEAM Budziłowo 11:40
Ferma Szafarek Zieliniec For Link Kołaczkowo 12:30
OLD BOYS
Niedziela 23.12.2018 r.            godz. Wyniki
Dawka Mocy TW Kołaczkowo 10:00
OLD BOYS LZS Sokolniki 10:50
Spółka Bieganowo MANHATTAN TEAM 11:40
Ferma Szafarek Zieliniec Budziłowo 12:30
For Link Kołaczkowo
Niedziela 06.01.2019 r.            godz. Wyniki
For Link Kołaczkowo Budziłowo 10:00
OLD BOYS TW Kołaczkowo 10:50
Spółka Bieganowo Ferma Szafarek Zieliniec 11:40
Dawka Mocy MANHATTAN TEAM 12:30
LZS Sokolniki
Niedziela 13.01.2019 r.            godz. Wyniki
Spółka Bieganowo For Link Kołaczkowo 10:00
OLD BOYS MANHATTAN TEAM 10:50
Dawka Mocy Ferma Szafarek Zieliniec 11:40
LZS Sokolniki TW Kołaczkowo 12:30
Budziłowo
Niedziela 20.01.2019 r.            godz. Wyniki
Spółka Bieganowo Budziłowo 10:00
OLD BOYS Ferma Szafarek Zieliniec 10:50
LZS Sokolniki MANHATTAN TEAM 11:40
Dawka Mocy For Link Kołaczkowo 12:30
TW Kołaczkowo
Niedziela 27.01.2019 r.            godz. Wyniki
TW Kołaczkowo MANHATTAN TEAM 10:00
OLD BOYS For Link Kołaczkowo 10:50
Dawka Mocy Budziłowo 11:40
LZS Sokolniki Ferma Szafarek Zieliniec 12:30
Spółka Bieganowo


Ferma Szafarek Zieliniec

Ferma przystępuje do rozgrywek halowych po nieudanych rozgrywkach na orliku. W przypadku tej drużyny to jednak nic nie znaczy, bo na hali zawsze grają o niebo lepiej. W składzie nastąpiły także spore wzmocnienia: Dawid Kulterman, Damian Twardy, Łukasz Sieczkarek to naprawdę wartościowi zawodnicy. Jeśli dodamy do nich Bartka Sodkiewicza i bardzo solidnego w bramce Pawła Działaka to mamy całkiem ciekawe zestawienie. Pytanie tylko czy będą oni występować regularnie co mecz czy tylko od „święta”? To w dużej mierze będzie decydować na którym miejscu w tabeli zakończy rozgrywki Ferma Szafarek.

Przewidywane miejsce na koniec sezonu: 4-6

LZS Sokolniki

Ubiegłoroczny mistrz to także murowany faworyt tegorocznych rozgrywek. Skład w zasadzie ten sam, doszło co prawda kilku zawodników m.in. Damian Matiak, ale to raczej uzupełnienie składu, bo trzon pozostał niezmienny. LZS Sokolniki straciły jednak jednego bardzo wartościowego gracza, a mianowicie Krystiana Dzwoniarkiewicza. Popularny „Dzwonek” ten sezon będzie bronić barw Spółki Bieganowo. LZS Sokolniki pozostają więc praktycznie tylko z jednym bramkarzem. Arek Freus jednak ze względu na swoją pracę, nie będzie na pewno na każdym meczu, co sprawia, że LZS Sokolniki będzie musiał grać sporo meczy z zawodnikiem z pola w roli bramkarza. To może być sporo szansa dla rywali, szczególnie w wyrównanych meczach, gdzie jak to mawiają fachowcy „ o zwycięstwie decydują detale”

Przewidywane miejsce na koniec sezonu: 1 – 3

BUDZIŁOWO

Wicemistrz z ubiegłego sezonu będzie starał się utrzymać wywalczone miejsce, a może powalczy o mistrzostwo? Kadra praktycznie się nie zmieniła, tylko pytanie czy to zeszłoroczne wicemistrzostwo to nie był szczyt możliwości zawodników i czy będą oni w stanie powtórzyć ten wyczyn? Dużo będzie zależeć od ich reżysera gry Kuby Graczyka i od tego czy Szymon Mazurkiewicz będzie robił zamieszanie w polu, czy też skupi się na bronieniu, jak za swoich najlepszych sezonów.

Przewidywane miejsce na koniec sezonu: 1 – 3

SPÓŁKA BIEGANOWO

Pisząc podsumowanie rozgrywek na orliku pisałem, że czegoś tej drużynie brakuje, takiego genu zwycięzcy… Niektóre drużyny tak mają, że wygrywają po ciężkich bojach, w końcówce meczu, albo jak im naprawdę nie idzie, przebłysk geniuszu sprawia, że zwyciężają… A Bieganowo, tak trochę jak Lech Poznań, starają się, próbują, ale rzadko przynosi to wymierny efekt. Jak będzie w zbliżającym się sezonie halowym? Pomóc odwrócić złą kartę ma im kilku nowych graczy oraz Krystian Dzwoniarkiewicz. „Dzwonek” jednak sam przyznał w rozmowie z nami, że hala w Kołaczkowie jest dla niego za mała, nie przepada w niej grać i pewnie za często go na meczach w tej drużynie nie zobaczymy…

Przewidywane miejsce na koniec sezonu: 7 – 9

DAWKA MOCY

Drużyna z Kaczanowa zachowała praktycznie skład, który grał w lidze na orliku. Jako jedna z nielicznych w każdym meczu w letniej lidze miała zmienników i to był dla nich bardzo duży plus. Na hali gra się już jednak trochę inaczej i ciężko im będzie o dobry wynik szczególnie z mocniejszymi ekipami.

Przewidywane miejsce: 7 – 9

Manhattan Team

Trudno jest cokolwiek o tej drużynie powiedzieć oprócz tego, że pochodzą z Miłosławia i zapisali się rzutem na taśmę do ligi. Czy będą jej stałym elementem czy tylko jednosezonową efemerydą przekonamy się w przyszłości. Kierownik drużyny zgłosił do ligi tylko 12 zawodników, więc musi się liczyć z tym, że nieraz będzie ciężko uzbierać pełny skład. Życzymy nowej ekipie powodzenia, ale w przedsezonowych rozważaniach traktujemy ich jako kopciuszka.

Przewidywane miejsce: 7 – 9

For-Link Kołaczkowo

Mocna ekipa, która będzie się liczyć w walce o czołowe miejsca, no chyba, że zawodnicy tej drużyny będą mieli problem z mobilizacją na mecze, bo jesienią na orliku słabo to wyglądało i gdyby nie spora zaliczka z wiosny to stracili by wicemistrzostwo. Do drużyny dołączyli zawodnicy z nieistniejącego już Sokoła Sokolniki: Mateusz Kozielczyk, Radek Szefer, Jakub Czerniak, Kuba Matusiak występujący ostatnio w PHU Pol oraz Jakub Drop. Młodzież jeśli się w pełni zmobilizuje może powalczyć nawet o mistrzostwo.

Przewidywane miejsce: 1 – 3

TW Kołaczkowo

Ekipa, która nie zmieniła w ogóle składu w porównaniu do orlika, nie widać jedynie Mateusza Bigosińskiego, co może być dość sporym osłabieniem. Murowany faworyt do 3 miejsca w lidze, które zajęli w ostatnim sezonie w hali i na orliku. Czy historia się powtórzy po raz trzeci? Przekonamy się na zakończenie sezonu.

OLD BOYS

Old Boys w porównaniu z ubiegłym sezonem zmienili dość mocno skład. Brakuje przede wszystkim Kazimierza Malińskiego – jednego z najlepszych bramkarzy jacy kiedykolwiek występowali w lidze w Kołaczkowie. Lukę po nim będzie starał się zapełnić Bartek Horkawy z Sokoła Sokolniki, co będzie dla niego nie lada wyzwaniem. O wynikach drużyny w dużej mierze będzie zależeć jak często na meczach będą pojawiać się Maciej Trawiński oraz Marcin Imbierowicz. Z tą dwójką w składzie mogą sporo namieszać, bez nich będzie im ciężko o punkty.

Przewidywane miejsce: 4 – 6