AKCJA „PETARDA” WRZESIŃSKICH MUNDUROWYCH

0
92

Policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi oraz strażakami przeprowadzili działania „petarda”. Akcja miała za zadanie skontrolowanie punktów sprzedaży materiałów pirotechnicznych. Mundurowi przekazywali porady prewencyjne dotyczące kwestii na co trzeba zwrócić uwagę przed zakupem materiałów pirotechnicznych. Pamiętajmy niewłaściwe lub nierozsądne postępowanie z petardami może być bardzo groźne.

27 grudnia br. policjanci z Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji we Wrześni wspólnie ze strażnikami ze Straży Miejskiej we Wrześni oraz strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni przeprowadzili terenowe działania „petarda”.

Głównym założeniem przedsięwzięcia było skontrolowanie punktów sprzedaży materiałów pirotechnicznych. Mundurowi przeprowadzili rozmowy z prowadzącymi handel na temat podstawowych zasad, w szczególności, w jaki sposób powinien być oznaczony oraz wyposażony punkt sprzedaży a także kto może dokonywać zakupu fajerwerków. Pragniemy przypomnieć, że jedynie osoby pełnoletnie oraz trzeźwe są uprawnione do zakupu materiałów pirotechnicznych. Dodatkowo prowadzący sprzedaż są zobowiązani do wyposażenia swoich punktów w gaśnice oraz koc gaśniczy.

Podczas kontroli mundurowi sprawdzili także czy oferowane materiały pirotechniczne posiadają instrukcję obsługi w Języku Polskim oraz czy znajdują się w niej zasady bezpieczeństwa w trakcie ich używania. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na sposób przechowywania fajerwerków oraz na podstawowe zasady bezpieczeństwa. W trakcie kontroli policjanci, strażnicy miejscy oraz strażacy przekazywali porady prewencyjne, dotyczące kwestii na co trzeba zwrócić uwagę przed zakupem materiałów pirotechnicznych. Pamiętajmy niewłaściwe lub nierozsądne postępowanie z petardami może być bardzo groźne.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić, czy:

  • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia,
    – Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,
    – Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,
    – Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!),
    – Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że :

– Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
– Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,
– W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,
– W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;
– Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało,
– Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard,
– Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Należy zadbać o czworonogi, by nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.