ODPRAWA ROCZNA POLICJANTÓW

0
369

W Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę wrzesińskich policjantów. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, który podsumował dokonania naszych policjantów w roku 2018 i przedstawił priorytety działań na rok bieżący.

W dniu 17 stycznia br. o godzinie 12:30 w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odbyła się odprawa roczna wrzesińskich policjantów. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu udział w odprawie wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski.

Z zaproszonych gości obecni byli także: Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny oraz Prokurator Rejonowy we Wrześni Paweł Karpesiuk. Natomiast wrzesiński garnizon reprezentowali Komendant Powiatowy Policji we Wrześni insp Mariusz Łozowiecki, naczelnicy poszczególnych wydziałów, kierownicy posterunków oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni wrzesińskiej komendy.

Efekty pracy za rok 2018 zostały omówione kolejno przez Naczelników Wydziału Kryminalnego podinsp. Roberta Nowaka, Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Andrzeja Bonalskiego oraz Wydziału Ruchu Drogowego st. asp. Grzegorza Głowackiego. Natomiast Komendant Powiatowy Policji we Wrześni insp. Mariusz Łozowiecki przedstawił sytuację kadrową i logistyczną naszej jednostki. Podziękował władzom samorządowym za wsparcie i pomoc finansową, w szczególności przy realizacji przedsięwzięć mających wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa.

W dalszej części narady głos zabrali Burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Prokurator Rejonowy. Pod koniec spotkania wystąpił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, który podsumował wyniki pracy wrzesińskich policjantów w roku 2018, przedstawiając jednocześnie kierunki działań na rok bieżący. Pokreślił, że jednym z głównych priorytetów na 2019 rok będzie wzmocnienie roli Dzielnicowego w środowisku lokalnym oraz wzrost bezpieczeństwa na drogach powiatu wrzesińskiego.