RUSZYŁY ZAPISY NA TURNIEJ SZACHOWY „WRZEŚNIA CUP”

0
174

30 marca odbędzie się Turniej Szachowy „Września Cup”. Zapisy na zawody przyjmowane są do 24 marca.

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
WRZEŚNIA CUP 2019
Września, 30 marca 2019 r. (sobota)

1.Cel turnieju
– popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim
– integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim
– stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
– podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator, partnerzy
– Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie
– UKS Wrzesińska Akademia Szachowa
– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni

3.Patronat Honorowy
– Poseł na Sejm RP Bartosz Józwiak

4.Termin i miejsca zawodów
– 30 marca 2018 r. (sobota)
– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, ul. Słowackiego 41.

Wstępny program minutowy:
9.00 – 9.40 weryfikacja zawodników
9.40 – 10.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
10.00 – 13.30 rywalizacja: rundy I – VII
14.00 dekoracja zwycięzców, zakończenie

5.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
– w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
– opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież do lat 18 (zawodnicy urodzeni w 2001 r. i młodsi): 15 zł, pozostali: 25 zł.
– zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 24 marca włącznie (do tego dnia należy również opłacić wpisowe)
– limit uczestników ustala się na: 80 osób.
– wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl 
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

6.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

7.Nagrody
OPEN
Miejsce I – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce II – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce III – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce IV – nagroda rzeczowa,
Miejsce V – nagroda rzeczowa.
Najlepsza dziewczynka w kategorii do lat 8, 10, 13 – nagrody rzeczowe.
Najlepszy chłopiec w kategorii do lat 8, 10, 13 – nagrody rzeczowe.
Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii.
8.Informacje dodatkowe
– organizator zapewnia skromny poczęstunek dla uczestników
– organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa 
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
– uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników
– WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
we własnym zakresie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Września